BETA
Smažeme vaše dluhy

S naší půjčkou se můžete zbavit všech dluhů a splácet konečně jednu jedinou půjčku. Neváhejte a požádejte si o půjčku ihned

Požádat

Půjčka na vyplacení, vyplacení půjček, konsolidace půjček

Koupili jste dům společně s velkým rozlehlým prostorem, který plánujete zmodernizovat na zahradu? Ale na tuto modernizaci si chcete půjčit peníze, protože buď na to nemáte, nebo Vám to přijde výhodné. Hledáte proto vhodnou společnost, která by splňovala veškeré Vaše požadavky?

Jak znáte, na trhu se vyskytuje spousta společností, které poskytují půjčky, ale ne každá nemusí být zrovna pro Vás výhodná. Vy hledáte přesně tu, která by Vám padla přesně do oka. Proto dovolte, abychom se Vám představili. Jsme společnost, která figuruje na českém trhu několik let, a díky tomuhle jsme získali spoustu kontaktů, kdy se nám daří domlouvat produkty pro své klienty přesně podle jejich představ.

Online půjčka na cokoli

Co tedy jako společnost nabízíme? Vy hledáte půjčku, která by pokryla náklady na modernizaci zahrady, proto Vám nabízíme půjčku, která může být v hodnotě od 100.000 Kč do 50.000.000 Kč. Jedná se o půjčku bez registru, tzn., že sice nahlížíme do registru dlužníků, avšak věcem v něm nedáváme nějakou váhu.

Online půjčka se zástavou nemovitosti

Máme nějakou podmínku k tomu, abychom Vám půjčili? Ano máme, půjčku musíte zajistit nemovitostí, která může být i ve vlastnictví třetí osoby. Na tuto osobu se pak budou vztahovat určitá práva a povinnosti, kdyby Vám zajistila půjčku. O jakou nemovitost se může jednat? Nemovitostí může být vše, co je zapsané na katastrálním úřadu, tudíž se může jednat o dům, byt, pole atd. Výše hodnoty nemovitosti ovlivňuje hodnotu půjčku. Naše společnost Vám může poskytnout půjčku až 80% z ceny nemovitosti, kterou je zajištěna. Lze tedy na příkladu uvést, že Vám půjčíme 2.400.000 Kč, jestliže vlastníte nemovitost o ceně 3.000.000 Kč. Jakým způsobem sjednání půjčky u nás probíhá? Jednoduše na základě Vaší žádosti nabídneme a posoudíme produkt. Jestliže se klientovi produkt líbit nebude a bude jej chtít zamítnout, tak může a nebude platit nic navíc. Nebude platit nic navíc ani v případě, že chce, abychom jemu produkt zpracovali předem, neboť se snažíme svým klientům vycházet vstříc. Po sjednání půjčky se často ptáme svých klientů, zda nedluží u nějakých společností peníze, neboť i v těchto situacích nabízíme řešení.

Online půjčka na vyplacení exekuce

Jestliže tedy dlužíte u nějaké společnosti, tak nabízíme okamžité vyplácení exekucí. Jednáme s exekutorským orgánem o výši dluhu a snažíme se o jeho maximální ponížení. Také Vám posoudíme nevýhodné úvěry, kdy jednáme s jejich věřiteli, případně vymáhací agenturou. Neboť naše dlouholetá praxe se stala pomocnou při sjednávání lepších podmínek pro vyplacení dlužných částek. V nejhorším případě podáváme žalobu a celou situaci řešíme právní cestou.

Pokud vlastníte zadluženou nemovitost, tak nabízíme svým klientům ji dát zastavět nebo vyřešíme její dražbu, kdy se snažíme pro svého klienta natolik, aby vyšel s přehledem ze zdánlivě neřešitelné situace. Při prodeji této nemovitost poskytneme ihned půjčky za bezkonkurenčních podmínek. Tato půjčka je splatná z prodeje nemovitosti a její úrok činí 1%pm, který se platí pouze jen za období, kdy je půjčka čerpána.

Online půjčka na konsolidaci

V případě, že dlužíte u více společností najednou, tak naše společnost řeší tuto situaci tak, že poskytne tzv. konsolidaci. Jedná se o sjednocení všech půjček do jedné a tím se dostaneme na zlomek splátky před konsolidací.

Online půjčka pro každého

Naše společnost umí tedy řešit i problémy s dluhy, tudíž vyskytnou-li se nějaké problém se splácením naší půjčky, tak upřednostňujeme individuální domluvu s klientem před zbytečným vymáháním dlužné částky, která by dluh jen navyšovala. Častokrát se dostáváme do možnosti nastavení individuálního splácení, při kterém po určitou dobu splácíte jen část splátky, např. po dobu 2 let splácíte pouze 1/2 splátky. V opačném případě, kdy chcete půjčku splatit předem, tak je tato možnost u nás reálná a ušetříte tím budoucí úroky.

Díky naším bohatým zkušenostem víme jak jednat se svými klienty a budeme rádi, když se rozhodnete zrovna pro nás. Jsme společnost s lidským přístupem, kterou současný trh postrádá. Nebojte a oslovte nás, na Váš problém budeme přihlížet individuálně a spolehlivě.

Online žádost o půjčku

X
Zpracování osobních údajů

Kdo je správcem vašich osobních údajů a jaké údaje bude zpracovávat?

1. Udělujete souhlas správci osobních údajů - společnosti Easy Money Services s.r.o., sídlem Elišky Krásnohorské 1094/14, 415 01 Teplice, IČ: 034 98 085, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 42574 a berete na vědomí, že další správce vašich osobních údajů - Ing. Lubomír Klosík, místem podnikání V Zátiší 810/1, Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky, IČ: 729 89 980, držitel oprávnění ke zprostředkování spotřebitelského úvěru, (dále jen „správci“, „my“), budou zpracovávat ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), v rámci formuláře na www.dluhysmazeme.cz vaše následující osobní údaje: - jméno, příjmení;- telefonní číslo;- adresu trvalého pobytu;- emailovou adresu;- rodné číslo;- druh příjmů;- výši příjmu;- výši zápůjčky;- exekuce ano/ne;- další informace související pro posouzení žádosti o úvěr.
Co se bude s vašimi osobními údaji dít?2. Pokud budeme potřebovat nějaké údaje upřesnit, můžeme využít vaše kontaktní údaje a kontaktovat vás s případnou žádostí o upřesnění vašich osobních údajů.3. Vaše údaje budou po propočítání výše úvěru, které je prováděno Ing. Lubomírem Klosíkem manuálně na základě výše příjmů, hodnoty ručení, případných exekucí (nejedná se tedy o automatizované individuální rozhodování dle čl. 22 Nařízení) a vypracování žádosti o poskytnutí úvěru předány poskytovatelům úvěrů, s čímž také udělujete svůj souhlas.  4. Poskytovatelé úvěrů se stanou samostatnými správci vašich osobních údajů. Na základě jejich pověření vás poté můžeme dále kontaktovat a umožnit vám uzavření smluvního vztahu s poskytovatelem úvěru. 5. Vaše osobní údaje a případně smlouvy, které zprostředkujeme, budeme uchovávat po dobu 10 let, a to z následujících důvodů:- v rámci plnění smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru, kterou s Ing. Lubomírem Klosíkem uzavřete, podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení bude zpracovávat vaše osobní údaje nezbytné pro umožnění sjednání spotřebitelského úvěru s poskytovatelem úvěru - bez poskytnutí těchto údajů není možné úvěr sjednat;- splnění našich právních povinností, pokud nám nějaká taková povinnost vznikne, což nám přikazuje čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení;- budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran, což umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – oprávněný zájem správců;- v ostatních případech (například uchování údajů Easy Money Services s.r.o., předání poskytovatelům úvěru) jsou vaše osobní údaje zpracovány na základě vašeho souhlasu - takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. 6. Souhlas se zpracováním můžete vzít kdykoliv jakýmkoliv způsobem zpět, stačí nám napsat na email na adresu info@easy-money-services.cz. Vaše osobní údaje odstraníme, ledaže by takové odstranění bylo v rozporu se zákonem nebo našimi oprávněnými zájmy.7. Osobní údaje zpracováváme my, jakožto správci vašich osobních údajů, ke zpracování můžeme využívat také následující zpracovatele nebo třetí strany:- poskytovatele účetních služeb;- poskytovatele webhostingu, Wallis Europe s.r.o.;- Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době nepoužíváme.
Jaká máte práva?8. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte následující práva:- vzít souhlas kdykoliv jakkoliv zpět,- vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu na adresu info@easy-money-services.cz, nebo Easy money services s.r.o., El. Krásnohorské 1094/14, Teplice 415 01, - požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo našimi oprávněnými zájmy,- na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování z důvodu plnění smlouvy nebo souhlasu,- na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s Nařízením,- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.Další informace o správcích + kontakt na správce* Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí mimo EU.* Správci nemají osobu tzv. pověřence.* Správci se dohodli, že je můžete kdykoliv kontaktovat na jednotné e-mailové adrese info@easy-money-services.cz. 

X
souhlas se zpracováním osobních údajů - rozesílání e-mailů - GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro zasílání obchodních sdělení a novinek z oblasti finančních služeb.
Děkujeme za Váš zájem o zasílání novinek a obchodních sdělení týkajících se finančních služeb! Abychom Vám je ale mohli zasílat, potřebujeme k tomu Váš souhlas.
Osobní údaje zpracováváme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“).

Kdo Vám bude psát?
My, jakožto společnost Easy Money Services s.r.o., sídlem Elišky Krásnohorské 1094/14, 415 01 Teplice, IČ: 034 98 085, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 42574 (dále jen „my“).

Co Vám budeme psát a proč?
Posílat Vám budeme zajímavosti a nabídky na finanční služby, které poskytujeme my nebo naši partneři, poskytovatelé finančních služeb. Zasílat Vám je budeme však jenom my, pokud by Vám chtěl poskytovatel finančních služeb zaslat svou nabídku sám, je na něm, aby si Váš souhlas získal.
Abychom Vám je mohli posílat, potřebujeme k tomu Vaši e-mailovou adresu, kterou nám tímto sdělujete a zároveň tím souhlasíte, že ji budeme používat podle těchto pravidel.
E-mailovou adresu si uložíme na 3 roky.

Co když už si nebudete přát zasílat obchodní sdělení?
Na to máte plné právo. Zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv zrušit, a to zasláním e-mailu na info@easy-money-services.cz nebo proklikem na odkaz v e-mailech, které Vám zasíláme. Krom toho, že Vám přestaneme psát, tak Vaši e-mailovou adresu také smažeme z naší databáze.

Kdo nám s tím vším může pomáhat?
Jelikož máme každý jen dvě ruce, potřebujeme občas i my pomocnou ruku, aby k Vám naše zprávy doletěly. Tuhle pomoc nám zajišťují tito lidé a společnosti:
* Naši účetní;
* Poskytovatel webhostingu a správce databáze, společnost Wallis Europe s.r.o.

A jaká máte práva?
Především nám kdykoliv dát zpětnou vazbu, když se vám nebude něco líbit, třeba jak často píšeme a podobně.
Krom toho máte ale ještě tato práva:
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů - pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
- na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
- na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením.

 

Created by Wallis Media

© 2016 - 2020 Wallis Europe s.r.o.